สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครนักสังคมสงเคราะห์11012566.pdf |


คะแนนโหวต :