สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอุทัยธานี (กพร.ปจ.อน) ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยนายนพดล น้อยอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการบูรณาการแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2566-2570 สำหรับบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar