นายนพดล น้อยอุทัย ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี พร้อมด้วยนางปัญญา ขุนณรงค์ ประธานกลุ่มผ้าทอบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และคณะ ซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและร่วมพูดคุยในรายการ NBT มีคำตอบของกระทรวงแรงงาน" ในช่วงที่ 3 สินค้าดี NBT ช่วยขาย"

วันที่ 17 มกราคม 2566 
นายนพดล น้อยอุทัย ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี พร้อมด้วยนางปัญญา ขุนณรงค์ ประธานกลุ่มผ้าทอบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และคณะ  ซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและร่วมพูดคุยในรายการ NBT มีคำตอบของกระทรวงแรงงาน" ในช่วงที่ 3 สินค้าดี NBT ช่วยขาย" ออกอากาศทุกวันเวลา 15.05  - 16.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :