สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร ผู้ประกอบการอาหารไทย

วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร ผู้ประกอบการอาหารไทย ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2566 ให้แก่ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพ เพิ่มความรู้ ความสามารถ มีงาน มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ณ ครัวสมศักดิ์โต๊ะจีน ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar