สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี จัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0)

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
จัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรการทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 27 และ 30 สิงหาคม 2564 ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :