สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม

วันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากหวาย จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :