สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 ธันวาคม 2564
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ โดยมีกลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสหกรณ์ เข้าร่วม 17 กลุ่ม รวมจำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :