สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

27 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ให้แก่ช่างไฟฟ้า จำนวน 23 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :