สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการปฏิบัติตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการปฏิบัติตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน และองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :