ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 500 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน

ในการนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายขจรเกียรติ รักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมส่วนราชการได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 4 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 50คน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 บ้านท่ามะนาว ตำบลระบำ จำนวน 10 คน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรัง ตำบลระบำ จำนวน 10 คน หมู่ที่ 5 บ้านเพชรเจริญ ตำบลระบำ จำนวน 10 คน หมู่ที่ 10 บ้านยางงาม ตำบลระบำ จำนวน  20 คน

ด้วยอิทธิพลของพายุโชนร้อน "คมปาซู" ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง มีน้ำป่าไหลหลากและเอ่อลันตลิ่ง ในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมด 2 อำเภอ 10 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 805 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบรวม 8,000 ไร่  จากสถานการณ์อุทกภัยข้างต้น ราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน จึงนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อราษฎรของจังหวัดอุทัยธานีอย่างหาที่สุดมิได้ ที่องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งนี้…..///

ข่าว/ภาพ ส.ปชส.อุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :