จ.อุทัยธานี ประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) แก่นายอำเภอ 8 อำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อไปแจกประชาชนที่มีฐานะยากจน

จ.อุทัยธานี ประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) แก่นายอำเภอ 8 อำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อไปแจกประชาชนที่มีฐานะยากจน 

วันนี้ (13ก.ย.64) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนเพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

โดยภายในพิธีมีนายอำเภอและตัวแทนทั้ง 8 อำเภอ เหล่ากาชาด พัฒนาสังคมและมนุษย์ เข้ารับหน้ากาก
อนามัยพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 2,880 กล่อง รวม 144,000 ชิ้น 

เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลน ซึ่งการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ นำมาซึ่งความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   

ภาพ/ข่าว ส.ปชส.อุทัยธานี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :