สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ดำเนินการชี้แจงหลักสูตรการฝึกอบรมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคั

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ดำเนินการชี้แจงหลักสูตรการฝึกอบรมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อำเภอเมือง จำนวน 4 คน และให้นักเรียนศึกษาดูงาน 
ณ โรงฝึกงานของแต่ละสาขา รวมทั้งมีการวัดแวว พร้อมเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม