สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3 เพื่อแนะนำ/ชี้แจงแนวทางการดำงานตามโครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
เข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3 เพื่อแนะนำ/ชี้แจงแนวทางการดำงานตามโครงการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลงมือปฏิบัติกิจกรรม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม