สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 420 ชั่วโมง

วันที่ 26 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 
ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว
ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน 
หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 420 ชั่วโมง
ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม