สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด19 โดยมีหน้าที่ชี้แจง ทำความเข้าใจและเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคน โดยให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ ฉีดวัคซีนโควิด19 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 
ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด19
โดยมีหน้าที่ชี้แจง ทำความเข้าใจและเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคน โดยให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ฉีดวัคซีนโควิด19 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
ณ ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม