สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ลงพื้นที่ี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด19

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 
ลงพื้นที่ี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด19 โดยมีหน้าที่ชี้แจง 
ทำความเข้าใจและเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน
ทุกคน โดยให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ณ หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน
ลานคา ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม