สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 6 เพื่อแนะนำแนวทางการดำงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพ แรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
เข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 6 เพื่อแนะนำแนวทางการดำงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และลงมือปฏิบัติกิจกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจักสาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม