สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการกระทรวงแรงงานขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 
เข้าร่วมโครงการกระทรวงแรงงานขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand) ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม