สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสาน (จากหวาย)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 
จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสาน (จากหวาย) 
จำนวน 30 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ณ กลุ่มจักสานบ้านท่าชะอม 
หมู่ที่ 6 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม