จ.อุทัยธานี จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน หลักสูตร อบรมชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำสะแกกรัง

วันนี้ (8 ก.ย.64) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน หลักสูตรอบรมชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำสะแกกรังต้นแบบ โดยมี ท่านพระครูปลัดสมนึก เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(วัดท่าซุง) , นายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเกษตรกรชาวเกาะเทโพ เข้าร่วมการประชุมหารือ
โดยในที่ประชุม ได้ปรึกษาหารือกันในหัวข้อ “กิจกรรมปุ๋ยอินทรีย์สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ แม่น้ำสะแกกรังต้นแบบ ภายใต้กิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบบูรณาการส่วนราชการและชุมชน เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ผักตบชวาแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง ท่านพระครูปลัดสมนึก เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(วัดท่าซุง) ได้นำแนวทางพื้นที่ต้นแบบ “ธรรมะ กับธรรมชาติ” “มีน้ำ มีดิน มีอาหารอินทรีย์ มีชีวิตวิถีพุทธ” ของวัดท่าซุง ไปขยายผลบนเกาะเทโพ เพื่อให้ชุมชนมีความยั่งยืนและมั่นคงในชีวิต

ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี มีนโยบายด้านการเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ทำให้ชุมชนมีรายได้ และทำให้ระบบนิเวศลุ่มน้ำสะแกกรังมีความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งการกำจัดและการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาในแม่น้ำสะแกกรังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน...//

ข่าว/ภาพ : ส.ปชส.อุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม