รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี


วันนี้ (21 ต.ค.64) ที่ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม
โดยรัฐมนตรีช่วยฯ ได้รับฟังสรุปรายงานสถานการณ์น้ำ และปัญหาน้ำท่วม ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จากท่านผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการ
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยฯ กล่าวมอบนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี อาทิเช่น การระบายน้ำของชลประทาน ให้แจ้งเตือนประชาชนก่อนที่จะมีการระบายน้ำ และตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำ รวมทั้งมอบหมายให้ประมงจังหวัด จัดหาพันธุ์ปลาพื้นเมืองมาปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อขยายพันธุ์ และเพื่อเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้แก่เกษตรกรและประชาชน รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำในธรรมชาติ   
ปัจจุบัน สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี เริ่มคลี่คลาย เนื่องจากอ่างเก็บน้ำทับเสลาทำการปิดการระบายน้ำฉุกเฉิน คงเหลือการระบายทางอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำ และน้ำที่ล้นสปิลเวย์เท่านั้น 
ทั้งนี้จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฯ จำนวน 8 อำเภอ 69 ตำบล 579 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป.....//

ข่าว/ภาพ : ส.ปชส.อุทัยธานี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม