จ.อุทัยธานี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึง โดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด – 19 อย่างยั่งยืน”

วันนี้ (24 ธ.ค.64) ที่อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภอเมืองอุทัยธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2564 โดยมี นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรม
โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึง โดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด – 19 อย่างยั่งยืน”
ในการนี้ ท่านผู้ว่าฯ ได้รับชมการแสดงของตัวแทนผู้พิการ และมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน จำนวน 3 แห่ง ประกาศเกียรติคุณแด่หน่วยงานภาครัฐที่จ้างงานคนพิการ จำนวน 13 แห่ง เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564 จำนวน 2 คน รวมทั้งมอบของขวัญ และของที่ระลึกให้แก่ผู้พิการ
จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมด้านคนพิการ ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากฝีมือคนพิการ   

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคม และมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม...//

ข่าว/ภาพ : ส.ปชส.อุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม