โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (ลิน) ร่วมมือกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมสาธิตการตัดอ้อยสดครบวงจร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง (PM 2.5)

วันนี้ (30 ธ.ค.64) ที่แปลงสาธิตของเกษตรกร ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ได้เยี่ยมชมกิจกรรมสาธิตการตัดอ้อยสดครบวงจร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง (PM 2.5) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม 
ในการนี้ โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (ลิน) ร่วมมือกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมสาธิตการตัดอ้อยสดครบวงจร โดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1.การสางใบอ้อยโดยรถแทนแรงงานคน 2.การตัดอ้อยสดโดยรถตัด 3.การเก็บใบอ้อยโดยเครื่องเก็บม้วนใบอ้อย และ 4.การขนย้ายใบอ้อยโดยรถเพื่อนำเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล
จากนั้น ได้เดินทางไปยังโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (ลิน) ร่วมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการของโรงงานน้ำตาล  โดยในปีนี้ ทางโรงงานได้ตั้งเป้าหมายตัดอ้อยสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดแผนการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อย
ไฟไหม้ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบฤดูการผลิตปีนี้ (2564-2565) ไม่เกิน 10% ปี2565-2566  ไม่เกิน 5% และ ปี2566-2567 ให้เป็น 0%.....//

ข่าว/ภาพ : ส.ปชส.อุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม