โรงพยาบาลหนองฉาง ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :