ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดอุทัยธานี กรุงเทพมหานคร อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จากเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จ.อุทัยธานี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ (8 มกราคม 2565) จ.อุทัยธานี ประชุมติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image