สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 6 เพื่อแนะนำแนวทางการดำงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพ แรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ลงพื้นที่ี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด19 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด19 โดยมีหน้าที่ชี้แจง ทำความเข้าใจและเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคน โดยให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ ฉีดวัคซีนโควิด19 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 5 เพื่อแนะนำแนวทางการดำงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพ แรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 8 เพื่อแนะนำแนวทางการดำงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพ แรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image