จ.อุทัยธานี จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุม ทางไกลผ่านจอภาพ (Video/Web Conference) จ.อุทัยธานี ประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) แก่นายอำเภอ 8 อำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อไปแจกประชาชนที่มีฐานะยากจน คณะแพทย์ จ.อุทัยธานี ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์ม(Sinopharm) แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) แจ้งเตือนประชาชนจังหวัดอุทัยธานี เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่ง และท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ จ.อุทัยธานี จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน หลักสูตร อบรมชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำสะแกกรัง

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image