สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมพิธีจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสาน (จากหวาย) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง กรณีออกเสียงลงคะแนนใหม่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ดำเนินการจัดพิธีมัชฌิมนิเทศให้กับผู้รับการฝึกก่อนเข้าฝากฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี จัดฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า จำนวน 30 ชั่วโมง

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image