การท่องเที่ยวชมความงามและชมบรรยากาศวิถีชีวิตริมน้ำสะแกกรัง

การท่องเที่ยวชมความงามและชมบรรยากาศวิถีชีวิตริมน้ำสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนอุทัยธานี  ถือเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจ  ปัจจุบันวิถีชีวิตริมแม่น้ำสะแกกรังยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของวิถีชีวิตแบบชาวแพที่มากไปด้วยบ้านเรือนแพทอดยาวไปตามแนวโค้งของแม่น้ำ สามารถเดินชมวิถีชีวิตชาวแพด้วยตัวเอง หรือใช้บริการนำเที่ยวชมวิถีชีวิตริมน้ำซึ่งท่าเรือจะตั้งอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล  นอกจากนี้ยังสามารถทำบุญตักบาตรทางน้ำได้ในเช้ารับรุ่งอรุณ ในเวลา 07.00 น. ของทุกวัน หลังทำบุญตักบาตรทางน้ำกันแล้ว นักท่องเที่ยวจะเดินท่องเที่ยวชมมนต์เสน่ห์ตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรัง ที่พ่อค้า แม่ค้า นำพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษหลากหลายชนิด และปลาชนิดต่างๆ ที่หาจับมาได้จากแม่น้ำสะแกกรังที่ชาวบ้านมาวางนั่งขายกับพื้นตามวิถีดั้งเดิม พร้อมล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวเรือนแพในแม่น้ำสะแกกรังกันกันอย่างประทับใจ


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :