จังหวัดอุทัยธานี ประกอบพิธีลาสิกขา ปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง(วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี ประกอบพิธีลาสิกขา ปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง(วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

        เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (25 มกราคม 2566) ที่วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง(วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีลาสิกขา ปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ศาล ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

          จากนั้น นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ จำนวนทั้งสิ้น 103 รูป ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการ กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนทั่วไปที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

         สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ถึง 25 มกราคม 2566 ที่วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอุปสมบทได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อความเป็นสิริมงคลเเก่ชีวิต สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งพสกนิกรทั่วไทยต่างเฝ้าติดตามพระอาการ พร้อมร่วมใจถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar