จังหวัดอุทัยธานี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ระหว่างวันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 

จังหวัดอุทัยธานี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ระหว่างวันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 

              เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (26 ก.พ. 66) ที่ลานวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี และรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับวัดหนองขุนชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดงานระหว่างวันที่ 2-12 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณและประเพณีทางศาสนา โดยเฉพาะการอุปสมบทนาคหมู่ที่ได้มีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน พร้อมด้วยวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านท้องถิ่นของแต่ละชุมชนทั้ง 8 อำเภอ ในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้มีการอนุรักษ์และสืบทอดเป็นมรดกคนรุ่นหลัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมงาน

              งานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-12 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะมีพิธีการทำบุญประเพณีวิถีชาวอู่ไท พิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ พิธีทำขวัญนาคและอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีเปิดงานและขบวนแห่นาค และการประกวดขบวนแห่สำรับคาวหวาน สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี การแสดงความสามารถของเยาวชนและนักเรียน การละเล่นพื้นบ้าน และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เพื่อสืบทอดงานบุญประเพณีวิถีชาวอู่ไท ซึ่งเป็นเมืองเก่าของ จังหวัดอุทัยธานีให้คงอยู่ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :