ปภ. แนะ 4 ข้อควรปฏิบัติขับรถทางไกลปลอดภัย

ปภ. แนะ 4 ข้อควรปฏิบัติขับรถทางไกลปลอดภัย
ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องประชาชนมักเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ซึ่งการขับรถระยะทางไกลมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะสภาพรถและสภาพร่างกายไม่พร้อมในการเดินทาง รวมถึงสภาพเส้นทางไม่ปลอดภัย และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ การเตรียมพร้อมก่อนขับรถระยะทางไกลอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้
ปภ. แนะ 4 ข้อควรปฏิบัติขับรถทางไกลปลอดภัย ดังนี้
๑. เตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถ
- พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย ๖ – ๘ ชั่วโมง และไม่อดนอนติดต่อกันหลายวันก่อนวันเดินทาง
- ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท
๒. เตรียมรถให้พร้อม
- ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ หม้อน้้า แบตเตอรี่ เบรก ยาง สัญญาณไฟ และใบปัดน้ำฝนให้พร้อมใช้งาน
- จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถ อาทิ สายพ่วงแบตเตอรี่ ประแจ อุปกรณ์ลาก พ่วง จูง
๓. เตรียมเส้นทางก่อนเดินทาง
ตรวจสอบเส้นทางจากแผนที่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทาง ระบบนำทาง (GPS)
รวมถึงเลือกเส้นทางสำรองกรณีเส้นทางหลักไม่ปลอดภัย
- หยุดพักรถทุก ๒ ชั่วโมง หรือ ๒๐๐ กิโลเมตร จะช่วยลดความอ่อนล้าของผู้ขับขี่และลดความร้อนของเครื่องยนต์
๔. ขับรถยึดหลักความปลอดดภัย
คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถ รวมถึงให้เด็กเล็กนั่งเบาะ
นั่งนิรภัย
- ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็วเกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง่วง – ดื่มไม่ขับ และมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทาง
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม