สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การใช้สมาร์ทโพนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2566

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายนพดล น้อยอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การใช้สมาร์ทโพนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพ เพิ่มความรู้ ความสามารถ มีงาน มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่งคงและยั่งยืน ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 20 คน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar