สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ดำเนินการจัดพิธีมัชฌิมนิเทศให้กับผู้รับการฝึกก่อนเข้าฝากฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 
ดำเนินการจัดพิธีมัชฌิมนิเทศให้กับผู้รับการฝึกก่อนเข้าฝากฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผู้เข้ารับการมัชฌิมนิเทศ จำนวน 12 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม