คณะแพทย์ จ.อุทัยธานี ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์ม(Sinopharm) แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

วันนี้ (9 ก.ย. 64)  ณ อาคาร 100 ปี วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี นายแพทย์ปรารถนา  ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัยโชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยทีมแพทย์จังหวัดอุทัยธานีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารับบริการ

โดยจ.อุทัยธานีได้รับพระราชทานวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม (COVILO Sinopharm) จากศาตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 5000 โด๊ส  ซึ่งมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จำนวน 152 คน เพื่อบริการให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัด หรือบุคคลเร่รอนไร้ที่พักพิง ผู้มีอายุเกิน 70 ปี ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น มะเร็ง โรคปอด โรคหัวใจ โรคสมอง โรคไตวาย พระ นักบวช หรือผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีน

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในวันนี้ยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ ได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นไปตามประสงค์ของพระองค์ท่าน และเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุทันธานีอย่างหาที่สุดมิได้


ภาพ/ข่าว ส.ปชส.อุทัยธานี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม