จ.อุทัยธานี จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุม ทางไกลผ่านจอภาพ (Video/Web Conference)

จ.อุทัยธานี จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ (Video/Web Conference)
วันนี้ (15 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจการการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video/Web Conference) กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุม
 
โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๘ (นายพีระ ทองโพธิ์) ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2564

เพื่อรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุทัยธานี และผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564  เกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า และมีความโปร่งใส...//

ภาพ/ข่าว ส.ปชส.อุทัยธานี 


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม