เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อขอรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564


วันนี้ (19 ต.ค.64) ที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อขอรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 และนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนผู้รับทุน เข้าร่วมพิธี
ในการนี้ ท่านผู้ว่าฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อขอรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ทุน
มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 53 ทุน
ทั้งนี้ หลักการและแนวคิด โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีหลักการ แนวคิดมุ่งพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน…..//

ข่าว/ภาพ : ส.ปชส.อุทัยธานี 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม