จ.อุทัยธานี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วันนี้ 28 ธันวาคม 64 ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมด้วยนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันที่ 28 ธันวาคม 2310) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว โดยตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระองค์ได้ทำสงครามกับพม่าถึง 9 ครั้งและทรงได้รับชัยชนะทุกครั้ง รวมทั้งทรงทำศึกกับเขมร 3 ครั้ง ส่วนพระราชกรณียกิจด้านอื่น ๆ นอกจากการเมืองและการศึกสงครามแล้ว พระองค์ทรงฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การบำรุงการศึกษาตามวัด การรวบรวมพระไตรปิฎก อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบางจากเวียงจันทน์ กลับมายังกรุงธนบุรี บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่ง ๆ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ด้วยพระราชกรณียกิจเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถรอบด้านของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เป็น วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ภาพ/ข่าว ส.ปชส.อุทัยธานี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม