ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จากเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยผู้ประสบเพลิงไหม้บ้านเรือน เลขที่ 103 หมู่ 1 ตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เมื่อเดือนเมษายน 2564 ให้แก่นางสาวสุนันท์ ธิติรักษ์นาณิชย์ จำนวน 235,000 บาท จากเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยและให้ความสำคัญในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย นอกจากความช่วยเหลือปกติของส่วนราชการแล้ว ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรับผิดชอบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยเพิ่มเติมด้วย 

ทั้งนี้ สำหรับการมอบเงินช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้ที่อำเภอทัพทัน ในวันนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกองทุนดังกล่าว ได้เห็นชอบให้ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เป็นเงิน 235,000 บาท แบ่งเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนเสียหาย 230,000 บาท และค่าเครื่องอุปโภคบริโภค 5,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง…..//

ข่าว/ภาพ : ส.ปชส.อุทัยธานี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม