ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำระบบการให้บริการออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานการบริหารจัดการคนเข้าเมืองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของงานบริการคนเข้าเมือง และเพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้มาใช้บริการอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำระบบการให้บริการออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานการบริหารจัดการคนเข้าเมืองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของงานบริการคนเข้าเมือง และเพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้มาใช้บริการอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ภารกิจของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้
1)    ระบบบจองคิวออนไลน์ 
https://bit.ly/3wpz8Pp 
2)    ระบบการแจ้งที่พักออนไลน์
https://extranet.immigration.go.th/fn24online/ 
3)    ระบบการรับรายงานตัว 90 วัน ออนไลน์
https://tm47.immigration.go.th/tm47/#/login 
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0623 ในวันและเวลาราชการ
 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม